Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras dengan tindakannya.
via SM