Antara gejala hawa nafsu manusia ialah sekali kemewahan itu mempengaruhi diri, orang yang berlaku curang.
via SM